Giá hoặc Phí nha khoa

PHÍ NHA KHOA Là một trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc răng miệng tại địa phương cho cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi biết tầm quan trọng của việc giá cả phải chăng khi chăm sóc và cung cấp dịch vụ để có thể tiếp cận được với tất cả mọi người.Chúng […]

Bảo hiểm sức khỏe nha khoa tư nhân

QUYỀN LỢI QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ NHA KHOA CHÚNG TÔI LÀ NHÀ CUNG CẤP LỰA CHỌN THÀNH VIÊN CHO Tất cả các thành viên quỹ bảo hiểm sức khỏe khác đều được hoan nghênh và có thể được báo giá để hoàn lại chính xác. Hoàn trả phí bảo hiểm cho các điều trị […]

Khai thuế phí nha khoa

CƠ HỘI KHAI THUẾ PHÍ NHA KHOA Là một gia đình hoặc một cá nhân, bạn có thể được giảm thuế trên tổng chi phí y tế của bạn. Điều này bao gồm chi phí nha khoa “đã bỏ ra” của bạn khi chúng vượt quá ngưỡng nhất định trong năm tài chính.* Trong vài […]

Lấy lại phí nha khoa qua hicaps

Bạn có thể đủ điều kiện để để được trả lại một số chi phí điều trị của bạn thông qua quỹ bảo hiểm y tế của bạn. Tất cả phụ thuộc vào kế hoạch và nhà cung cấp bảo hiểm của bạn. Để tiết kiệm thời gian cho bạn, tại Spring Orchid Dental chúng […]

Dịch vụ y tế Nha khoa của Chính phủ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Điều trị Nha khoa cho những người có Đủ điều kiện Thẻ Chăm sóc Sức khỏe (Health Care Card) hoặc người có Thẻ Hưu trí (Pensioner Concession Card) Mặc dù chúng tôi là một cơ sở nha khoa tư nhân, chúng tôi cũng phục vụ những bệnh nhân có […]

Nha khoa của bộ cựu chiến binh

Chúng tôi hoan nghênh bệnh nhân của Bộ Cựu chiến binh (Department of Veterans’ Affairs – DVA). Nếu bạn là một thành viên đủ điều kiện của cộng đồng cựu chiến binh (DVA), bạn có thể tiếp cận một loạt các dịch vụ nha khoa do Bộ Cựu chiến binh trợ cấp. Tất cả các […]

Báo giá và ước tính phí nha khoa

Trước khi điều trị, bạn sẽ được thông báo về phương pháp điều trị: Chúng tôi sẽ luôn cung cấp cho bạn ước tính chi phí theo từng khoản chi phí điều trị để bạn biết chính xác những gì sẽ liên quan bao gồm bất kỳ chi phí tự trả nào (hoặc thanh toán […]

Phí nha khoa hóa đơn tư nhân

Đối với các dịch vụ không được chính phủ hỗ trợ, nha sĩ của chúng tôi sẽ lập hóa đơn trực tiếp. Điều này có nghĩa là bạn phải thanh toán đầy đủ vào ngày điều trị. Nếu bạn có bảo hiểm y tế, bản thân bạn có thể đi nhận lại bất kỳ quyền […]

Phúc lợi nha khoa trẻ em CDBS

PHÚC LỢI NHA KHOA TRẺ EM (CHILD DENTAL BENEFITS SCHEDULE – CDBS) CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÚC LỢI NHA KHOA TRẺ EM CDBS) $1,000 Điều trị Nha khoa MIỄN PHÍ cho Trẻ em Đủ điều kiện Chương trình Phúc lợi Nha khoa Trẻ em của Medicare Để hỗ trợ bệnh nhân của chúng tôi […]

Chăm sóc nha khoa giá cả phải chăng

CHI PHÍ CAO ĐÃ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CHĂM SÓC CẦN THIẾT Mặc dù tất cả chúng ta đều biết tầm quan trọng của việc giữ cho răng miệng khỏe mạnh và không bị bệnh, nhưng chi phí nha khoa rất cao so với thu nhập trung bình ngày nay đã khiến bệnh nhân phải […]