Lấy lại phí nha khoa qua hicaps

Bạn có thể đủ điều kiện để để được trả lại một số chi phí điều trị của bạn thông qua quỹ bảo hiểm y tế của bạn. Tất cả phụ thuộc vào kế hoạch và nhà cung cấp bảo hiểm của bạn.

Để tiết kiệm thời gian cho bạn, tại Spring Orchid Dental chúng tôi có phương tiện HICAPS để có thể báo giá trực tiếp khi quẹt thẻ bảo hiểm, bạn có thể được trả lại trực tiếp từ quỹ bảo hiểm sức khỏe của mình và chỉ thanh toán phần chênh lệch tại thời điểm điều trị. Quyết định về số tiền chiết khấu nhận được từ công ty bảo hiểm sức khỏe của bạn được xác định bởi mức bảo hiểm của bạn, bất kỳ thời gian chờ đợi nào hay không, và các quy tắc kinh doanh của công ty bảo hiểm sức khỏe.