Giá hoặc Phí nha khoa

PHÍ NHA KHOA

Là một trung tâm cung cấp dịch vụ chăm sóc răng miệng tại địa phương cho cộng đồng của chúng tôi, chúng tôi biết tầm quan trọng của việc giá cả phải chăng khi chăm sóc và cung cấp dịch vụ để có thể tiếp cận được với tất cả mọi người.
Chúng tôi giữ mức phí thấp nhất có thể để cho phép bệnh nhân có đủ khả năng điều trị cần thiết và chúng tôi hợp tác với các quỹ y tế và cơ quan chính phủ để đảm bảo rằng bạn nhận được lợi ích tối đa dành cho mình. Ở mức độ đó, giá nha khoa chúng tôi thường luôn thấp hơn trung bình của địa phương.