Phúc lợi nha khoa trẻ em CDBS

PHÚC LỢI NHA KHOA TRẺ EM (CHILD DENTAL BENEFITS SCHEDULE – CDBS)

CHÚNG TÔI CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÚC LỢI NHA KHOA TRẺ EM CDBS)

$1,000 Điều trị Nha khoa MIỄN PHÍ cho Trẻ em Đủ điều kiện Chương trình Phúc lợi Nha khoa Trẻ em của Medicare

Để hỗ trợ bệnh nhân của chúng tôi trong thời kỳ kinh tế khó khăn này, Spring Orchid Dental nhận bệnh nhân của Chương trình Phúc lợi Nha khoa Trẻ em. Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn xác minh xem có đủ điều kiện và nếu có thì số dư còn lại của con bạn là bao nhiêu.

Chúng tôi cũng sẽ Lập hóa đơn cho chính phủ để những bệnh nhân đủ điều kiện không phải trả tiền túi. Chúng tôi có thể nộp hóa đơn để được hoàn lại chi phí với chi tiết thẻ Medicare của bạn qua cơ sở HICAPS của chúng tôi.

Là cha mẹ, bạn dành nhiều thời gian để lo lắng cho con cái và chăm sóc sức khỏe và sự an toàn của chúng tốt nhất có thể. Không cần phải nói rằng đảm bảo con bạn có đủ trái cây và rau quả trong chế độ ăn uống và nhiều bài tập thể dục lành mạnh về cơ bản có thể góp phần thúc đẩy sức khỏe tốt hơn. Tuy nhiên, bạn đã nghĩ về cách bạn có thể bảo vệ sức khỏe răng và nướu của con mình chưa?

Các gia đình đủ điều kiện hiện có thể tiếp cận các quyền lợi đối với các dịch vụ nha khoa cơ bản mà con cái họ cần thông qua Chương trình Phúc lợi Nha khoa Trẻ em (CDBS), một chương trình ​​của chính phủ Úc.

Chương trình Phúc lợi Nha khoa Trẻ em (Child dental benefits schedule – CDBS) hiện thay thế Chương trình Nha khoa Thiếu niên Medicare (Medicare Teen Dental Plan).

CDBS thay thế Chương trình Nha khoa Thiếu niên Medicare (Medicare Teen Dental Plan – MTDP), đã ngừng hoạt động vào ngày 31 tháng 12 năm 2013. Chương trình CDBS mới bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 năm 2014 cho tất cả các gia đình đủ điều kiện.

Theo điều lệ mới, trẻ em từ 2 đến 17 tuổi có thể nhận được quyền lợi có giới hạn để chi trả cho các dịch vụ nha khoa cơ bản ở Úc. Các gia đình phải đáp ứng một bài kiểm tra thanh lọc để xem có đủ điều kiện nhận phúc lợi, liên quan đến việc nhận Trợ cấp Thuế Gia đình Phần A (Family Tax Benefit Part A ) hoặc khoản thanh toán liên quan khác của chính phủ Úc.

Dưới đây là tóm tắt các câu hỏi thường gặp nhất về Chương trình Phúc lợi Nha khoa Trẻ em (Child Dental Benefits Schedule), để biết thêm thông tin, vui lòng xem Trang web của Bộ Dịch vụ Nhân sinh (Department of Human Services Website)

Để biết thêm thông tin hoặc gọi đường dây giải đáp thắc mắc chung của Medicare (Medicare general enquirIes) theo số 132 011.

Bộ phận Dịch vụ Nhân sinh (Department of Human Services) đánh giá tính đủ điều kiện của một đứa trẻ đối với Chương trình Phúc lợi Nha khoa Trẻ em (Child Dental Benefits Schedule). Một đứa trẻ đủ điều kiện nếu chúng từ 2-17 tuổi vào bất kỳ thời điểm nào trong năm dương lịch và nhận được khoản thanh toán liên quan của chính phủ Úc, chẳng hạn như Trợ cấp Thuế Gia đình Phần A (Family Tax Benefit Part A), vào bất kỳ thời điểm nào trong năm dương lịch.

Bộ Dịch vụ Nhân sinh (Department of Human Services) đánh giá tính đủ điều kiện của một đứa trẻ từ đầu mỗi năm dương lịch và gửi thông báo qua thư cho đứa trẻ hoặc người chăm sóc của đứa trẻ. Hầu hết trẻ em sẽ được thông báo về tính đủ điều kiện vào đầu năm. Tuy nhiên, bạn cũng có thể liên hệ với Bộ Y tế (Department of Health) để xác định tính đủ điều kiện của mình. Medicare sẽ xử lý việc phân phối các quyền lợi cho các gia đình, vì vậy nếu bạn đang muốn tận dụng nó, bạn nên đảm bảo rằng tất cả các chi tiết liên hệ của bạn đều được cập nhật.

Để biết thêm thông tin liên quan đến tính đủ điều kiện, vui lòng tham khảo trang web của Bộ Dịch vụ Nhân sinh (Department of Human Services website).

Khi một đứa trẻ đã được đánh giá là đủ điều kiện, chúng sẽ đủ điều kiện cho cả năm dương lịch đó – ngay cả khi chúng bước sang tuổi thứ hai trong năm đó, tròn 18 tuổi hoặc ngừng nhận khoản thanh toán liên quan của chính phủ.

CDBS bao gồm một loạt các dịch vụ như:

 

Kiểm tra và chụp X-quang (Check ups and some x-rays)

Làm sạch (Cleaning)

Niêm phong khe nứt (Fissure sealing)

Trám (Fillings)

Điều trị tủy răng (Root canal treatment)

Nhổ Răng (Extractions)

Răng giả Bán hàm (Partial dentures)

Trên đây có thể chỉ là những hỗ trợ mà các bậc cha mẹ cần để cảm thấy tin tưởng con mình có thể mỉm cười khi lớn lên.

Trẻ em đủ điều kiện được cung cấp quyền lợi lên đến $ 1,000 cho các dịch vụ nha khoa cơ bản và phòng ngừa.

Trẻ em đủ điều kiện có $ 1, 000 để điều trị nha khoa trong khoảng thời gian hai năm. Khoảng thời gian hai năm bắt đầu vào đầu năm dương lịch, không phải kể từ ngày hẹn khám nha khoa đầu tiên.

Quyền lợi $ 1, 000 có sẵn trong suốt hai năm dương lịch, vì vậy bất kỳ quyền lợi nào không được sử dụng trong năm đầu tiên có thể được chuyển sang năm thứ hai.

Tuy nhiên, bất kỳ quyền lợi nào không được sử dụng sau khi kết thúc năm thứ hai sẽ không được chuyển sang sử dụng sau khi thời gian hai năm trôi qua.

Trẻ em đủ điều kiện có thể sử dụng toàn bộ quyền lợi của mình trong năm đầu tiên nếu được yêu cầu. Tuy nhiên, nếu đúng như vậy, chính phủ sẽ không cung cấp các khoản trợ cấp bổ sung để sử dụng trong năm thứ hai.

Sau khi một đứa trẻ đủ điều kiện đạt đến giới hạn $ 1, 000, sẽ không có thêm quyền lợi nào theo Phúc lợi Nha khoa Trẻ em trong vòng hai năm.

Quyền lợi chỉ có thể được sử dụng bởi bệnh nhân đủ điều kiện. Quyền lợi không được chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình.

Trẻ em đủ điều kiện có bảo hiểm y tế tư nhân  (Private Health Fund) không thể yêu cầu quyền lợi từ cả Quỹ Bảo Hiểm Y tế của chúng và Phúc lợi Nha khoa Trẻ em (Child Dental Benefits Schedule) cho cùng một điều trị.

Tuy nhiên, bảo hiểm y tế tư nhân có thể được sử dụng để điều trị bổ sung không có trong Biểu Quyền lợi Nha khoa Trẻ em.

Để hỗ trợ bệnh nhân của chúng tôi trong thời kỳ kinh tế khó khăn này, Spring Orchid Dental cũng sẽ cung cấp các dịch vụ tính tiền với Medicare cho Phúc lợi Nha khoa Trẻ em để những trẻ em đủ điều kiện cho chương trình này không phải trả thêm chi phí.

Our Dentists will be bulk billing eligible services. This means patients will not pay out of pocket costs for eligible services under the Child Dental Benefits Schedule, subject to there being sufficient funds being available within the $1, 000 cap. Prior to any treatment occurring you will be informed of the treatment that will be provided on this day under the Child Dental Benefits Schedule, the amount of the $1, 000 cap available, the likely cost of the bulk billed treatment and any other out of pocket expenses. We will obtain your written consent to proceed with treatment.

Nha sĩ của chúng tôi sẽ tính tiền với Medicare (bulk bill) cho các dịch vụ đủ điều kiện. Điều này có nghĩa là bệnh nhân sẽ không phải trả tiền túi cho các dịch vụ đủ điều kiện theo Biểu Quyền lợi Nha khoa Trẻ em 

Child Dental Benefits Schedule

, tùy thuộc vào việc có đủ tiền trong giới hạn $1,000. Trước khi điều trị xảy ra, bạn sẽ được thông báo về phương pháp điều trị sẽ được cung cấp vào ngày này theo Phúc lợi Nha khoa Trẻ em, phần còn lại của số tiền trị giá $1,000 có sẵn, chi phí điều trị được tính tiền với Medicare và bất kỳ khoản tiền tự trả nào khác chi phí. Chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý bằng văn bản của bạn để tiến hành điều trị.

The Child Dental Benefits Schedule covers a limited range of services and benefits for some services may have restrictions.

Chương trình Phúc lợi Nha khoa Trẻ em bao gồm một số dịch vụ hạn chế và phúc lợi đối với một số dịch vụ có thể có những hạn chế.

Benefits are not available for orthodontic or cosmetic dental work, and cannot be paid for any services provided in a hospital, You will need to personally meet the costs of any services not covered by the Child Dental Benefits Schedule. The cost of eligible services will reduce the available benefit cap and you will need to personally meet the costs of any additional services once benefits are exhausted.

Các phúc lợi không áp dụng cho công việc chỉnh nha (orthodontic) hoặc nha khoa thẩm mỹ (cosmetic dental work), và không được thanh toán cho bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp tại bệnh viện. Bạn sẽ phải tự mình trả các chi phí của bất kỳ dịch vụ nào không được bao trả trong Chương trình Phúc lợi Nha khoa Trẻ em. Chi phí của các dịch vụ đủ điều kiện sẽ giảm giới hạn quyền lợi hiện có và bạn sẽ cần phải tự mình đáp ứng các chi phí của bất kỳ dịch vụ bổ sung nào khi quyền lợi đã sử dụng hết.

So if you are wondering whether you would be eligible it’s a good idea to visit the Department of Health website to find out more.

Vì vậy, nếu bạn đang tự hỏi liệu mình có đủ điều kiện hay không thì tốt hơn là hãy truy cập trang web của Bộ Y tế để tìm hiểu thêm.