Báo giá và ước tính phí nha khoa

Trước khi điều trị, bạn sẽ được thông báo về phương pháp điều trị:

Chúng tôi sẽ luôn cung cấp cho bạn ước tính chi phí theo từng khoản chi phí điều trị để bạn biết chính xác những gì sẽ liên quan bao gồm bất kỳ chi phí tự trả nào (hoặc thanh toán chênh lệch) và các thỏa thuận lập hóa đơn và thanh toán cho các dịch vụ này.

Nếu có thể, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lựa chọn điều trị phù hợp với tài chính, cá nhân và sở thích thẩm mỹ.

Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào về việc điều trị khi bạn về nhà, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sẵn lòng thảo luận hoặc truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin.