Tư vấn nha khoa chuyên nghiệp

TƯ VẤN NHA KHOA CHUYÊN NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI

Ưu tiên của chúng tôi là lắng nghe mối quan tâm về nhu cầu nha khoa của bạn và thảo luận để bạn được thông báo đầy đủ về những ưu và nhược điểm liên quan đến bất kỳ điều trị nào, một quyết định của bạn với sự hiểu biết rõ ràng về những gì cần thiết của một quy trình cụ thể, chi phí giá bao nhiêu hoặc bất kỳ chi phí bổ sung nào có thể có liên quan trước khi thực hiện bất kỳ điều trị nào. Chúng tôi cũng tư vấn về điều trị ưu tiên và chi tiêu dựa trên mối quan tâm của bạn, trên quan điểm chung về lợi ích sức khỏe răng miệng của bạn.

Trừ khi được bệnh nhân yêu cầu đặc biệt, đạo đức nghề nghiệp của chúng tôi luôn là cung cấp dịch vụ chăm sóc răng miệng hạn chế xâm lấn và ảnh hưởng đến tình trạng răng miệng tự nhiên của bệnh nhân. Do đó, nhân viên của chúng tôi bị hạn chế cung cấp các lựa chọn nha khoa có thể là thẩm mỹ về bản chất nhưng có thể xâm lấn hoặc không thể phục hồi đối với tình trạng răng của bạn.