Giờ làm việc của nha sĩ

GIỜ MỞ CỬA

GIỜ MỞ CỬA PHÙ HỢP VỚI BẠN

Chúng tôi hiểu nhiều người đi làm và có cuộc sống bận rộn, vì vậy, chúng tôi sẽ giúp bạn điều chỉnh cuộc hẹn phù hợp với lịch trình bận rộn của mình và sẽ luôn đảm bảo thời gian chờ đợi tối thiểu cho các cuộc hẹn.

Nếu bạn không thể đến gặp chúng tôi trong giờ mở cửa, hãy cho chúng tôi hay và chúng tôi sẽ tìm thời gian linh hoạt hơn để phù hợp nhất với bạn.