Chương trình Ưu đãi Nha khoa

Chúng tôi biết ơn những bệnh nhân đã giúp chúng tôi phát triển trở nên một trung tâm nha khoa tiên tiến hiện đại, với phương châm lấy bệnh nhân làm đầu. Chúng tôi đánh giá cao sự trung thành của bệnh nhân và muốn thể hiện lòng tri ân qua những Chương trình Ưu đãi để các bệnh nhân chúng tôi luôn mỉm cười.

XIN LƯU Ý:

Chương trình giảm giá của chúng tôi không áp dụng cho việc sử dụng kết hợp với bất kỳ bảo hiểm sức khỏe nào.

Chương trình Ưu đãi của chúng tôi không áp dụng cho các hạng mục trong Dịch vụ và Sản phẩm đã được Dịch vụ Y tế Nha khoa (DHS) chấp thuận.