Nhận xét của khách hàng

Phục vụ bạn và gia đình

Trong những năm qua, việc tiếp nhận và lắng nghe những câu chuyện từ bệnh nhân, gia đình và người chăm sóc họ cho chúng tôi những phản hồi có giá trị về chất lượng chăm sóc của mình.

Chúng tôi muốn cảm ơn các bệnh nhân tuyệt vời đã cho mình phục vụ chăm sóc cho họ. Chúng tôi hy vọng bạn cũng sẽ như vậy …

Vậy bệnh nhân của chúng tôi đã nói gì ?


Thank you – from Kent Paul Alojado

High-end facility, great service. Highly-recommended.

Thank you – from Rachel Poynter

Thank you very much! Solved my problem – had an urgent issue and was able to come in on short notice and had my teeth fixed. Great service too. Highly recommended.

Lycia Mai

Very professional dental clinic with helpful and friendly staff, and the most up-to-date technology. Conveniently located and plenty of parking available. My new go-to dental clinic!

Jessica Ngo

Professional, friendly and clean. Highly recommend!

Andy Huynh

The best place to be for your dental care. Very helpful, friendly, state of the art tools and equipment. Will come back again for sure!

Thank you – from B. Massey 2016

Thank you – from B. Jarvey 2015

Thank you – from L. Clifford 2013

Thank you – from L. Clifford 2012

Thank you – from L. Mitchell 09/11/2011

Thank you – from L. Clifford 2011

Thank you – from Wanda 2009

Thank you – from Neville & Wanda 2009

Thank you – from Wanda 2008

Thank you – from C. Tapley 2004

Thank you – from V. Crean 1998

Thank you – from R. Fitzpatrick 25/10/1997

Thank you – from B. Hendroff 12/9/1996

Thank you – from B. Anderson – 12/11/1996