Đội Ngũ

Nha khoa xuất sắc cần người xuất sắc

Mọi người tại Spring Orchid Dental đều cần thiết cho sự chăm sóc của bạn. Chúng tôi tuyển dụng đội ngũ nhân viên được đào tạo tốt nhất và duy trì tiêu chuẩn cao nhất về giáo dục thường xuyên để theo kịp sự chăm sóc, điều trị và phòng ngừa nha khoa mới nhất, đảm bảo bạn nhận được sự chăm sóc nha khoa tốt nhất có thể.

Các nhân viên tham gia chúng tôi đều hiểu mong đợi của chúng tôi và được đào tạo đầy đủ – để đảm bảo tất cả đều có chung một đặc điểm là đặt bệnh nhân vào trung tâm của tất cả mọi việc chúng tôi làm.

Thông qua giảng dạy, huấn luyện và đánh giá thường xuyên, chúng tôi khuyến khích nhân viên nhắm mục tiêu cao. Chúng tôi hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên nghiên cứu thêm để mọi người đạt được tiềm năng đầy đủ của họ. Điều này đã được chứng minh rất thành công trong cách chúng tôi cung cấp phương pháp điều trị cho bệnh nhân của chúng tôi.

Qua môi trường nơi các nhu cầu chuyên nghiệp được nuôi dưỡng thông qua hướng dẫn và hỗ trợ, chúng tôi tạo ra lòng trung thành. Tại Spring Orchid, chúng tôi không mong đợi sự trung thành, chúng tôi cố gắng để có nó.

Tất cả các nhân viên dựa vào giao tiếp tốt và trung tâm của chúng tôi được cấu trúc để đảm bảo luồng giao tiếp dễ dàng. Từ nhân viên hỗ trợ cho đến nhóm lâm sàng, chúng tôi phát triển thông qua làm việc hướng tới một mục tiêu chung, đó là chăm sóc tốt cho bệnh nhân của mình.

Thành viên nhóm

Dr. Sara Nguyen - Dentist

Dr. Sara Nguyen - Dentist B. D. Sc (UWA)

Dr Sara Nguyen completed her degree (BDSc) from the University of Western Australia in 1998. She is an experienced and gentle dentist dedicated to providing the highest quality of care in a relaxed and friendly environment. She enjoys all facets of general dentistry with special interest in cosmetic dentistry, prevention and being minimally invasive.

Continuing professional development is a passion for her. She frequently attends conferences and hands-on courses both nationally and internationally to ensure she keeps up to date with the latest advancements in dentistry. She is a member of the Australian Dental Association.

Dr. Reagan Leung - Dentist

Dr. Reagan Leung - Dentist B. D. Sc (UWA)

Dr Reagan Leung completed his BDSc degree from the University of Western Australia in 2016 and has been practicing ever since.

He is a good listener and a perfectionist, and takes great pride in always working to a high standard. Always keen to improve his skills and knowledge, he frequently takes time to attend lectures and seminars for continued professional development.

When not working, Reagan enjoys spending his time reading, drawing and playing tabletop games.

Dr. Millicent Taylor - Dentist

Dr. Millicent Taylor - Dentist B.Chd., GradCertHPE, MSc., FRACDS

Dr Millicent Taylor graduated in 1995 and is an experienced, gentle and friendly clinician. She enjoys all aspects of dentistry with a special interest in biomimetic dentistry.

She has a strong commitment to continuing education to improve skills and knowledge to enable her to provide a diverse range of treatment options to patients. In addition to her degree in Dentistry, She obtained, amongst others,  a Masters degree in New York, USA as well as a Fellowship with the Royal Australasian College of Dental Surgeons.

She was a Clinical Tutor and Associate Professor in Clinical Dentistry at the Oral Health Centre of the Western Australia and the School of Dentistry of the University of Western Australia and won an Excellence in Teaching Award for her commitment in training future dentists in Western Australia.

She is a member of the Australian Dental Association and is a current Fellow of the Royal Australasian College of Dental Surgeons.