Lợi ích và Hỗ Trợ

Đặc biệt phục vụ:

Spring Orchid Nha khoa là một trung tâm nha khoa tham gia vào tất cả các quỹ y tế lớn. Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng dịch vụ chăm sóc và dịch vụ của chúng tôi có giá cả phải chăng cho tất cả mọi người.

Chúng tôi cũng tham gia vào các chương trình nha khoa của Bộ Cựu chiến binh (DVA) và chương trình nha khoa miễn phí dành cho trẻ em (CDBS)

Các lựa chọn tài chính và kế hoạch thanh toán có sẵn thông qua Kế hoạch hoạch Thanh toán Nha khoa Quốc gia không có lãi của Úc (NDP).

Hãy tìm hiểu thêm về chúng tôi qua trang web và đặt ngay một cuộc hẹn ngày hôm nay.